Realisaties

Politiek engagement

Eind 2015 zette Jeroen zijn eerste stappen in het politieke veld.

Als overtuigde liberaal wou hij niet langer aan het beleid werken vanuit een middenveld maar zelf het engagement aangaan om een liberalere en open visie te brengen in het beleid in de regio

BEERSEplus

Via BEERSEplus probeer ik mee te denken aan een postief verhaal voor onze gemeente Beerse. Steeds mee op zoek naar een oplossing die aansluit bij het algemeen belang van onze inwoners, bedrijven en de omgeving

Jong VLD regio Turnhout

In 2015 startte ik Jong VLD regio Turnhout op met enkele jongeren uit Turhout en de omliggende dorpen. Ondertussen is Jong VLD regio Turnhout de politieke jongerenpartij die het meeste op het debat weegt in onze regio. Vanuit een positieve visie.

Engagementen binnen de LGBTi+ beweging

Via diverse kanalen werkt Jeroen aan een inclusievere maatschappij waar iedereen zichzelf kan zijn. Met speciale aandacht voor het thema seksuele oriëntatie -en gender (-expresie). Dit zowel in het verleden, het heden als in de toekomst kan de LGBTi+  beweging rekenen op Jeroen zijn inzet!

Out of the Blue
– nationaal via Open VLD
 


Binnen het SOGI netwerk Out of the Blue werkt Jeroen binnen Open VLD mee aan de politieke weg om het thema verder op de agenda te plaatsen nationaal. 

COC Eindhoven en regio
– internationaal engagement 

Vanaf 2012 tot en met 2015 was Jeroen zeer actief over de grens in Eindhoven. Met onder andere een mandaat als voorzitter in het bestuur van COC Eindhoven en regio. 

Wel Jong Niet Hetero
 – Nationaal engagement

vanaf 2008 combineerde Jeroen zijn lokale inspanningen met nationale mandaten zoals de RVB van Wel Jong Niet Hetero en Het Roze Huis Antwerpen – çavaria Antwerpen

Klein Detail 
– lokaal engagement
 


Tussen 2006 en 2011 was Jeroen actief binnen de holebi-jongeren organisatie in Turnhout en later van de Kempen.

Overige engagmenten 

Sociaal en actief bewogen in lokale verenigingen

Buurtwerking Schutsboom

Als secretaris van Buurt Schutsboom vzw

Bin verantwoordelijke Schutsboom

Sinds 2017 verantwoordelijk voor het BIN netwerk in de schutsboom